Основна школа
"Трећи крагујевачки батаљон"

Јесењинова 17
34000 Крагујевац
контакт: 034 323 399

 
О ШКОЛИ
ВЕСТИ
ДОКУМЕНТИ
ЂАЧКИ КУТАК
ЗА РОДИТЕЉЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
КОНТАКТ
 
 
 

55 годинa постојања


ДОБРОДОШЛИ!
www.trecikb.edu.rs

 


ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


ЗАШТИТA ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

(ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ)

Основна школа "Трећи крагујевачки батаљон" има посебан активни тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања који у сарадњи са запосленима у установи, родитељима, децом/ученицима и локалном заједницом, обезбеђује примену Оквирног акционог плана за превенцију насиља у образовно- васпитним установама и Посебног протокола.

Тим планира, организује и управља активностима у установи на превенцији насиља.

У ситуацијама када се примети да постоји одступање од договорених принципа и политике установе Тим реагује у сарадњи са управним органима установе.

Тим за заштиту деце од насиља планира и реализује активности у сарадњи са већ постојећим тимовима за развојно планирање, самовредновање и др.

Важно је да у установи постоји свест свих запослених да Тим не може сам да реализује договорене мере и активности.

До резултата се долази само одговорношћу и учешћем сваког појединца у стварању ненасилног и подстицајног окружења за живот и учење детета. Тиму је, због осетљивости и сложености проблема, неопходна стална подршка и ангажованост директора, стручних и управних органа, свих запослених, родитеља и локалне заједнице.

За активности које Тим планира и предлаже на нивоу установе, директор задужује и остале чланове колектива, јер је неопходно да сви учествују у превенцији насиља.

Да би Тим могао да предлаже и планира различите активности у оквиру Програма заштите деце од насиља, потребно је да сви запослени (одељењске старешине/васпитачи на нивоу одељења и група, васпитачи/наставници и стручни сарадници на нивоу установе) континуирано анализирају и прате ситуацију у погледу присуства и учесталости насиља.

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања делује у складу са следећим протоколима:
1. Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Р. Србија  2009. године
2. Посебни Протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, 2007. године

Списак чланова тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања можете погледати овде

План Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања можете погледати овде


ПРИЗНАЊА КВАЛИТЕТА И УСПЕШНОГ РАДА ШКОЛЕ


Поштовани,
Овом приликом желимо да Вам се захвалимо што сте учествовали на Конкурсу за школе вежбаонице у оквиру пројекта " Опште образовање иразвој људског капитала"- ИПА 2011 и да Вас обавестимо да је Ваша школа изабрана да буде опремљена адекватном опремом и да учествује у даљим активностима предвиђеним пројектом.
државни секретар
Мухедин Фијуљанин

Опширније прочитајте овде


Поштовани,
Велико ми је задовољство што Вам могу јавити даје Ваша школа идентификована као једна од најбољих школа у Србији.
У циљу подршке и промовисања добрих пракси Министарство просвете и науке у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања издвојило је школе које су у највећој мери допринеле успеху својих ученика.
Анализом резултата на завршном испиту издвојене су школе које су успеле да својим радом превазиђу препреке које ученицима ствара лош социо-економски статус и услови у којима уче и наставници раде.
Ваша школа је једна од школа које су се издвојиле као најбоље школе и стога Вам најискреније честитам и захваљујем на добром раду којим сте истовремено промовисали и квалитет и праведност образовања - два најважнија циља образовне политике у Србији.
државни секретар
Проф. др Тинде Кoвач Церовић

Опширније прочитајте овде


ВРЕДНОСТИ КОЈЕ НЕГУЈЕМО

- интеграција ромске популације,
- разбијање стереотипија,
- уважавање различитости,
- поштовање личности,
- инсистирање на индивидулности
- интегрисање,
- подршка посебностима   (идентификација, неговање, размена,
  подстицање),
- хармонични односи са природом.

БУДУЋНОСТ ШКОЛЕ

Визију наше школе можемо да сагледамо одговором на питање:

Каква школа желимо да будемо у некој тачки будућности?

Желимо школу која је препознатљива по метакогнитивном приступу у најширем значењу – учење учења, учење толе-ранције, учење уважавања различитости и неговању интегрисане индивидуал-ности.

 

 

 

 

 

 

 

ПОНОСНИ НА НАШЕ УЧЕНИКЕ

 

 
 

 
АКТУЕЛНО- ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ 2017. ГОДИНЕ- МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ (16. новембар)- Тематски састанак на тему „Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају када се насиље деси“- VII ТУРНИР 3 НА 3 У МИНИ БАСКЕТУ (КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ)
 

Почетна страна Актуелне вести Ђачки кутак За родитеље Контакт Документи за преузимање © 2009 Трећи крагујевачки батаљон