" "


 
ȣ
Ŋ
 
 
 

 

 
 

 

Ō ȣ
15.04.2017.

22. 14 " " ( 17, ).

13 15 .

↑ ↑( )

 
ȣ    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

   

   

    -

    -

    -


© 2009