Основна школа
"Трећи крагујевачки батаљон"


почетна страна

 
О ШКОЛИ
ВЕСТИ
ДОКУМЕНТИ
ЂАЧКИ КУТАК
ЗА РОДИТЕЉЕ
КОНТАКТ
 
 
 

 

 


ЗАПОСЛЕНИЗАПОСЛЕНИ

Кадровски услови рада

Школа располаже потребним кадровима, за редовно извођење наставе. На почетку школске године квалификациона структура је следећа:

 • Руководеће особље:

1

 

директор – Слободан Б. Живановић, магистар наставе биологије

1

 • Разредна настава:                                                                               16

 

 • професор разредне наставе (VII ССС)

 

16

 • Драгана (М.) Петровић (Снежана Новковић)
 • Јелена Мирковић
 • Сандра Стојановић
 • Саша Ђорђевић
 • Душица Срећковић
 • Саша Чомић
 • Дијана Славковић
 • Ивана Њароди
 • Мирјана Кандић
 • Нела Јанић
 • Данијела Обрадовић
 • Драгана (Н.) Петровић
 • Гордана Миловановић
 • Гордана Рајковић
 • Мирјана Тодоровић Ћирић
 • Данијела Милановић Марковић

 

 • Предметна настава:                                                                             30

 

 • Наставници (VI ССС)

 

1

 • Предраг Пантић, наставник математике

 

 

 

 

 • Професор (VII ССС)

 

29

 • Јасмина Поповић, професор српског језика
 • Јасмина Мандић (Снежана Милосављевић), професор српског језика
 • Љиљана Ђурић, професор српског језика
 • Катарина Стефановић, професор енглеског језика
 • Наташа Биочанин, професор енглеског језика
 • Мр Ненад Миладиновић, професор енглеског језика
 • Ивана Живановић, професор енглеског језика
 • Никола Митов, професор немачког језика
 • Јелена Веселиновић, професор немачког језика
 • Јелена Јанковић (Наташа Пауновић), професор шпанског језика
 • Милена Андрић, професор ликовне културе
 • Лидија Пљакић Јоцић, професор музичке културе
 • Марина Ћурчић, професор историје
 • Милош Влашковић, професор историје
 • Раденка Сретковић, професор географије
 • Небојша Симић, професор географије
 • Светлана Вуловић Јовановић, професор математике
 • Мр Марија Рафајловић Стојковић, магистар математике
 • Валентина Рацић, професор физике
 • Драгана Туцаковић, професор физике
 • Јелена Вељовић Мијаиловић, професор физике и информатике
 • Мр Сузана Милошевић (Дејан Добричић), магистар биологије
 • Ања Срећковић, професор биологије
 • Валентина Милошевић, професор хемије
 • Владан Пешић, професор техничког и информатичког образовања
 • Ненад Јанушевић, професор техничког и информатичког образовања
 • Слободан Дробњак, професор физичког васпитања
 • Зорица Антанасовић, професор физичког васпитања
 • Немања Стојковић, вероучитељ

 

 • Стручни сарадници                                                                                  1

 

педагог-психолог, висока стручна спрема – Снежана Божић

1

 

 

 • Административно-финансијски радници                                           5

секретар – Катарина Подгорац

1

административни радник – Славољуб Ђоновић

1

шеф рачуноводства – Јована Оташевић, Зора Васиљевић

2

благајник – Марија Томашевић

1

 • Технички радници                                                                                     2

 

домар, КВР – Миладин Вукићевић

1

куварица, средња спрема – Светлана Марковић

1

 • Помоћни радници                                                                                     7

 

радници на одржавању хигијене, НКР

7

 • Марија Милошевић
 • Богољуб Обрадовић
 • Велимирка Вукићевић
 • Верица Митровић
 • Винка Пантић
 • Љиљана Станојевић
 • Оливера Лазаревић (Драгана Вучковић)

 

 • Педагошки асистент                                               1

Емина Николић

 

 

 
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ    - Руководеће особље

    - Разредна настава

    - Предметна настава

    - Стручни сарадници

    - Админист.-финанс. радници

    - Технички и помоћни радници

    - Педагошки асистент

Почетна страна Актуелне вести Ђачки кутак За родитеље Контакт Документи за преузимање © 2009 Трећи крагујевачки батаљон